نحوه استفاده از شمع رنگی و استفاده از شمع جهت درمان بیماریها

  • ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۲:۰۶:۰۶ ب.

خاصیت هر شمع بر اساس رنگ آن شمع :

همانگونه كه تكه پارچه هاي رنگي و يا كاغذهاي الوان در رنگ درماني مفيد بودند، نور شمعهاي رنگي نيز در درمان فرد به وسيله رنگها بسيار مفيد مي باشد. در طول تاريخ شمعها براي درمان و يا اجراي آيينهاي مذهبي مورد استفاده قرار گرفته اند و از طرفي در مدیتیشن نيز قابليت استفاده داشته اند و از سويي برخي از جوامع كه به سحر و جادو اعتقاد دارند از اين وسيله استفاده كرده اند. قبل از اينكه به درمان به وسيله رنگ شمعها بپردازيد بايستي تأثيرات متافيزيكي شمعها را در كنار خصوصيات آنها بدانيد و بايد درك كنيد كه چه نتايجي از رنگهاي شمعها حاصل مي گردد. بدين منظور رنگ شمعها را در كنار خصوصيات آنها توضيح مي دهم:

سفيد

شمعي كه به رنگ سفيد باشد. سمبلي از شفا بخشي و نيرو دهي به شخص است. اين نوع شمع اگر در كنار شمعهاي ديگري با رنگهاي متفاوت بسوزد، تأثيرات خودش را به روي آنها نيز مي گذارد. اين شمع نه تنها خاصيت درماني و صحت بخشي دارد، در تمامي مراحل درماني نيز به عنوان منبع انرژي محسوب مي گردد و اگر قصد داريد كه انرژيهاي ديگري را كسب كنيد، حتماً در كنارش از برافروختن شمع سفيد نيز غافل نشويد. اگر شمع سفيدي كه روشن كرده ايد، دود زيادي از خود بروز مي دهد. هيچ اشكالي ندارد و نشان از آن است كه افكار و انديشه ها و باورهاي ضد و باطلي را كه در اطراف شماست بيشتر بوده و شمع با انرژي خود آن را مي سوزاند و نابود مي كند. به عبارتي مادامي كه اين افكار و تصورات از بين نرفته اند، دود حاصل خواهد شد و بعد از نابود شدن افكار منفي دود نيز خود بخود از بين خواهد رفت. با پايان يافتن دود مي توانيد اطمينان يابيد كه محيط شما كاملاً از هر نوع پليدي و افكار شوم تميز و عاري شده است و مي توانيد اقدام خود را عملي سازيد.

سياه

 شمعهايي كه به رنگ سياه هستند، نيرومندترين و در عين حال محافظ ترين شمعها به شمار مي روند. اينگونه شمعها بيشتر در مراسم ديني مورد استفاده قرار مي گيرند. به طور فرض در اجراي برخي مراسم ديني و يا آيينهاي مخفي از شمع سياه رنگ بهره مي گيرند. برای کشف روزنه روشنايي در عمق و خلاء تاريكي و سياهي ، باز از شمع سياه رنگ استفاده مي شود. اما بايد بدانيد كه استفاده بيشتر از اين شمع و رنگ سياه باعث مي گردد كه شما دچار افسردگي و استرسهاي روحي شديدي شويد و اگر چنين احساسي يافتيد از برافروختن شمع سفيد رنگ بهره بگيريد.

سرخ

شمع سرخ رنگ سمبلي از عشق، سلامتي و هوس و شهوت است. اين شمع با رنگ خود انرژي مورد نياز بدن را در نيازمنديهاي اساسي بدن به انرژي اصلي تأمين نموده و نيروي آرزومندي، هوس، دست يابي به اهداف، كنجكاوي و افزايش هوس و رابطه جنسي را در شخص افزايش مي دهد.

 صورتي

شمعهاي صورتي رنگ، سمبلي از توانايي، پيروزي، قابليت و عشق و دوستي است. تمامي انرژيهاي مربوط به افتخارات، دانايي شفافيت دل و روح و محبت و مهر ورزي در درون شمعهاي صورتي رنگ آكنده و ذخيره شده اند.

نارنجي

  شمعهاي به رنگ نارنجي هميشه نشاط، سر حال بودن، قابليت نبوغ، استعداد، توانايي را تمثيل مي نمايند، اگر از اين شمع استفاده گردد، ناخواسته در وجود فرد نيرويي ظاهر مي گردد كه باعث مي شود فرد نظر انسانها، حيوانات و حتي هر نوع موجود زنده را به خود جلب كند. از طرفي در حين اجراي برنامه هاي مدیتیشن براي ايجاد تعادل در خواسته هاي روحي از اين شمع استفاده مي نمايند كه بسيار مفيد است.

 زرد و يا طلايي

 رنگ طلايي يا زرد و شمع نشانه رنگ فروزش شمع مي باشد كه بيشتر قابليت مدیتیشن دارد. در درون رنگ زرد شعله شمع و خود آن مي توان به حقيقت گرائيدن خواسته هاي خودمان را ببينيم. رنگهاي برافروخته و صاف شعله شمع كه به رنگ طلايي هستند باعث مي گردد كه درك انساني از روزها و خوابهايش آسان گردد.

 سبز

 شمع سبز رنگ سمبلي از رشد، ترقي و توسعه است. اينگونه شمعها انرژيهاي بدن و مغز را متعادل مي سازند. آرزوهاي دروني ما را در رجعت به طبيعت افزايش داده و تحريك مي كند. بازدهي، توليد بيشتر، انبوه سازي، جواني و وفور نعمت را بايد در استفاده از انرژي شمعهاي سبز رنگ جستجو كرد.

  آبي

 شمعهايي كه به رنگ آبي هستند، غالباً ادراك بشر را در حيوانات روحي سمبوليزه مي نمايند. اين رنگ باعث مي گردد كه فرد قابليت الهام پذيري را از طبيعت كسب كند و قابليتهاي بالقوه و نهفته دارد درون شخص اوج مي گيرند. شمع آبي رنگ تمثيلي از زندگي و ايمان و باور به زندگي است. در قديم غالباً شمع آبي رنگ در آيين هاي ديني مورد استفاده قرار مي گرفت و اعتقاد داشتند كه اگر فرد از اين شمع در حين دعا و نيايش استفاده كند، سريعاً از راههاي بسيار آساني به درآمد و ثروت زيادي دست مي يابد.

خاكستري و رنگ نقره اي

شمعهايي كه به اين رنگ ساخته مي شوند. سمبلي از شفافيت، پاكي طينت و سرشت بوده و باعث مي گردد كه نبوغ و استعدادهاي سركوب شده و يا مخفي فرد متظاهر گردد. اين شمع براي چنين افرادي مفيد است. از طرفي استفاده از شمع خاكستري يا رنگ نقره اي باعث مي شود كه فرد در فعاليتهاي نجومي نيز موفق شود و ديدگاهش در رابطه با رخدادهاي نجو و ستاره شناسي افزون گردد. زيرا اين رنگ باعث آن مي گردد كه رنگ ستارگان را به خوبي درك كرد و انرژي را در روح و جسم دريافت.

قهوه اي

 رنگ قهوه اي در شمع سمبل بي طرفي و خصوصيات فردي است. اين شمع در زماني بكار برده مي شود كه بخواهند چيز گمشده اي را پيدا كنند. برحسب عقيدة قديمي فرشته خاصي به كمك سنت آنتوني اشياي گمشده را نگهداري مي نمايند و از آن با خبر هستند كه رنگ قهوه اي شمع مي تواند زمينه ايجاد رابطه با روح آنها را فراهم آورد.

كبود و افلاطوني

 اين نوع شمع سمبلي از حالات روحي، نيرو قابليت و ابداع در شخص است. اين نوع شمعها غالباً باعث مي گردند كه شخص در كارهايش به موفقيت برسد و آرزوهايش بيشتر گردد و در راستاي رسيدن به آرزوهايش جدي و پركار و فعال شود.

 

شرايط اساسي استفاده از شمع :

 1-نيروي ارتعاشي و لرزش شمع در كنار رنگ آن، به هنگام روشن شدن شمع وارد حركت و جنبش مي شود و به تدريج بزرگ شده و شعله ورتر نور خود را به اطراف پخش مي نمايد. در اين اثنا كسانيكه در اطراف و كنار نور برافروختة شمع قرار گيرند، مسلماً تحت تأثير نور و انرژي شمع قرار گرفته و از رنگ آن نيرو مي گيرند.

2_ شمعي را كه انتخاب مي كنيد بايد به رنگ آن نيز توجه كنيد. رنگ شمع بايستي به گونه اي باشد كه بتواند ناراحتي و ناملايمات روحي شما را از بين ببرد و احساس آرامش كنيد. در انتخاب رنگ مناسب براي رفع ناراحتيهاي خود و يا ديگران به تفصيل در بخشهاي قبلي توضيح داده شده است.

3_ قبل از اينكه از شمع استفاده كنيد، شمع را بايستي به خوبي تميز بكنيد و بدنة شمع را از مواد زايد پاك كنيد. بدين ترتيب شمع در هنگام روشن بودن و برافروختن از تأثيرات منفي به دور مي ماند و شما نيز از تأثيرات آن محفوظ مي مانيد، زمانيكه شما بدنه شمع را تميز مي كنيد، رنگ شمع به خودي خود نيرومندتر مي شود و از هر لحاظي تأثيراتش فروني مي گيرد. در اصطلاح درمانگران به اين كار ((تنظيم شمع)) مي گويند.

كار تنظيم شمع را بايستي بوسيله روغن انجام دهيد. براي تهيه روغن شمع مي توانيد از محلهاي فروش شمع و يا بازار جوياي روغن شمع شويد. در تميز كردن شمع تنها از روغني استفاده كنيد كه شمع از آن درست مي شود و از روغنهاي ديگر پرهيز نماييد. اگر در جايي قرار داريد كه امكان تهيه روغن شمع وجود ندارد براي تميز كردن و تنظيم شمع از روغن زيتون نيز مي توانيد استفاده كنيد.

براي انجام محل تميز كردن شمع مقداري از روغن را در يك دست بگيريد و شمع را از پايين به بالا در درون كف دست روغني خود بكشيد. بدين ترتيب روغن خالص و ذوب شده مواد زايد و پزهاي ديگر را از بدنه شمع برداشته و تميز مي كند.

4_ اگر شمعي را براي يكبار جهت درمان خود و ديگري مورد استفاده قرار داده ايد به هيچوجه آن را براي دوباره و جهت خود و ديگران مورد استفاده قرار ندهيد. زيرا اين شمع در حين روشن شدن مجدد هم مقدار نورش و هم ميزان ارتعاشاتش متفاوت و ضعيفتر خواهد بود و از طرفي چون موم شمع ذوب شده در اطراف فتيله قرار گرفته ابتدا به سختي مي سوزد و سپس به شدت ذوب مي شود كه اين عمل نامتعادلي را در ايجاد انرژي پديد مي آورد كه تأثيرات آن به طور منفي برروي فرد نيز گذاشته مي شود.

5_ براي درمان خود و ديگران استفاده از هر نوع شمع مناسب است و ترجيحي در آن نيست كه از شمع خاصي استفاده كنيد. لذا در صدد استفاده از شمعهاي معروف با ماركهاي خاص نبوده و يا نگراني از آن نداشته باشيد كه اگر شمع ارزان قيمتي داريد شايد به درد نخورد.

6_ در حاليكه شمع را روشن كرده ايد و براي خود و يا فردي در نظر گرفته ايد، از آن استفاده كنيد و اگر قصد داريد به غير از خود، فرد دوم و ديگري را نيز تحت درمان قرار دهيد، بايستي از شمع ديگر استفاده كرده و البته رضايت و علاقمندي شخص را بايستي كسب كنيد. در غير اين صورت عمل درمان به وسيله نور شمع تأثيرات منفي برروي شما خواهد گذاشت.

7_ آخرين مرحله درمان به وسيله شمع را بايد به گونه اي پايان دهيد كه خود شمع را خاموش مي كنيد. خاموش كردن نور شمع با فوت كردن با دهان شايسته و مناسب نيست. زيرا نفس نيز مثل شمع حالتي حيات بخش و قابليت انگيز دارد. ليواني را در دست گرفته و به آرامي برروي شمع بگذاريد و بدين ترتيب با قطع اكسيژن در خاموش كردن شمع اقدام نماييد

 

راه هاي استفاده از شمع هاي رنگي براي درمان  :

 در حاليكه شمع را روشن مي كنيد، رنگ موجود در شمع به همراه حرارت آن به اطراف پخش مي شود. بدين ترتيب افرادي كه در كنار و نزديكي نور شمع هستند بيش از هر چيز از انرژي شمع متأثر مي شوند. اين انرژي ابتداي امر از جانب جو و اتمسفر يا هاله اطراف انسان گرفته شده و سپس وجود آدمي آن را به درون خود مي مكد. اگر اين انرژي به همراه تنفس باشد، تاثير آتش بيشتر خواهد بود.

بهترين و مفيدترين راه براي استفاده از نور شمعها آن است كه شمعها را در اطراف فرد مورد درمان روشن كنيد. اين نوع سليقه و پردازش برحسب نظر شخص نبوده و شمعها بايستي به شكل هندسي چيده شوند. حالات هندسي باعث مي گردد كه نورهاي برافروخته شمع شرايط بسيار ديناميكي را در اطراف شخص ايجاد نمايد. تأثيرات ناشي از اين شرايط منجر به افزايش قدرت ميدان الكترومغناطيسي اطراف شخص مي شود و بدين ترتيب شخص حالات طلسم شده اي را مي يابد كه هيچ چيزي در آن شرايط بر وي اثر نمي كند.

شكلهاي مختلف هندسي شرايط و تأثيرات متفاوتي دارند كه هر كدام انرژيهاي خاصي را به فرد مي بخشند. در پي اين، در رابطه با اين اشكال و تأثيرات آن بحث خواهيم كرد و شش نوع طرح هندسي را توصيه خواهم كرد كه هر كدام خصوصيت تأثيراتي خاصي داشته و فوايد از يكديگر دارند.

شكل مثلث

 در شرايطي كه شمعها را به شكل مثلث در اطراف بيمار مي چينيد، باعث مي گرديد كه انرژي مدام به رأس هرم حركت كند و حالات ترفيع دهنده و افزاينده داشته و منجر به بيشتر شدن نيروي درمان تمامي رنگها مي شود. در چنين شرايطي اگر از رنگهاي مختلفي استفاده بكنيد. تأثيرات منفي رنگها نيز از بين مي رود.

شكل مربع

اگر شمعهاي موجود در اطراف فرد را به شكل چهار گوشه مربعي بچينيد، باعث مي گرديد كه تمامي نيروهاي فيزيولوژيكي و سيستم افزايش يابد. اگر از رنگهاي متفاوتي استفاده بكنيد، نيروي فرد را افزايش داده و منجر به آن مي شود كه تمامي نيروها برروي فرد متمركز گردند.

حالت ضربدري

 در چنين حالتي شمعها به شكل ضربدري در اطراف شخص چيده مي شود و اين حالت باعث مي گردد كه چهار عامل اصلي حيات كه عبارتند از: آب، آتش، هوا و خاك در شخص و اطراف وي متعادل گردند و همين تعادل تأثيرات زيادي به شخص مي گذارد. اين شكل باعث مي گردد كه انرژي شمعها با قلب شخص مستقيماً در ارتباط باشند و به همين جهت تمامي ناراحتيهاي شخصي در اين نقطه برطرف مي شود. يكي ديگر از خصوصيات حالت ضربدري اين است كه انرژي فيزيك ما را با انرژيهاي احساسي، ذهني و روحي تركيب مي كند. از طرفي موجبات سريع جذب شدن انرژي را در ميدان الكترومغناطيسي اطراف ما فراهم مي آورد.

پنج ضلعي

 در حالت چيده شدن شمعها به شكل پنج ضلعي نيز افزايش نيرو و قدرت شمعها امري اجتناب ناپذير است. اين شكل باعث مي شود كه انرژيهاي موجود در بدن انسان و مخصوصاً انرژي روحي به حركت در آيد و از اين طريق امكان درمان شخص سهل تر مي شود. از طرفي اين شكل باعث مي شد كه فرشتگان شفادهنده، نيز به اطراف شخص نزول نمايند.

ستارة شش پر

 اگر شمعها را به شكلي در اطراف شخص بچينيد كه حالت ستارة شش پر را تشكيل دهد، باعث خواهيد شد كه يكي در ميان قلب_ ذهن وجود_ روح برقرار گردد كه زمينه را براي درمان مهياتر خواهد ساخت. از طرفي اين شكل بسيار نيرو دهنده و حالت محافظ را دارد و چنين خصوصيات بارزي را به همراه دارد.

ستاره هفت پر

اين چنين شكلي براي تضمين سلامتي كودكان بسيار مفيد است. اين حالت تمامي چاكراهاي موجود در بدن آدمي را تحت تأثير قرار داده و انرژي رنگها را بسيار مؤثرتر به وجود آدمي منتقل مي نمايند. از طرفي تمامي عوامل روحي و احساسي را كه در فرد زمينه بروز ناراحتيها و افسردگيها را فراهم آورده از بين مي برد. اين حالت نيز به مانند ساير حالات ذكر شده منجر به افزايش نيروي رنگها مي شود.

 آنچه كه بايستي در درمان به وسيله شمعها بدان توجه كرد اين است كه بايد رنگهايي را كه براي درد و ناراحتي لازم است انتخاب گردد. البته استفاده از رنگهاي مختلف در درمان به وسيله شمعها ممكن است ولي اگر مي خواهيد تأثير رنگ خاصي در رفع آني و سريع مشكلات بيمار بيشتر گردد، بايستي از رنگ ويژه اي بهره بگيريد.

البته در اين رابطه نيز بايد تمامي موارد را در نظر گرفته و از رنگي بهره بگيريد كه بيشتر از ديگران به بيمار مفيد خواهد بود. بعد از اينكه تصميم گرفتيد كه كدامين رنگ را مورد استفاده قرار دهيد و شكل چيدن شمعها به چه نحوي باشد، بيمار را در وسط شكل چيدن شمعها قرار دهيد و اگر بيمار به گونه اي است كه نمي تواند بنشيند، او را بخوابانيد. (اين روش را به روي خود نيز مي توانيد عملي سازيد.) براي اينكه تأثير رواني خاصي برروي بيمار بگذاريد، شمعها را با احتياط و آرام روشن كنيد.

بعد از اينكه شخصي در وسط شكل ترسيم شما قرار گرفت و شمعها را روشن كرديد، به طور يكنواخت نفس بكشيد و پس بدهيد. در هنگام نفس كشيدن تلاش كنيد كه انرژي رنگ را به درون خود بكشيد و در ذهن خود امكان شفا و بهبودي بيمار را تجسم كنيد و به حقيقت بدل نماييد. انرژيهايي كه از شمعهاي برافروخته رنگي بر بدن شما شارژ مي شوند، بايد به گونه اي در ذهن شما جاي گيرند كه تصور نماييد آنها را حس مي كنيد آن انرژي ها خواهند توانست بيمارتان را بهبود بخشند.

اين روش را 15 تا 20 دقيقه ادامه دهيد تا تأثير لازم را بگيريد. اگر مايل هستيد كه ميزان تأثير بيشتر باشد، درمان را صبحگاهان پس از بيدار شدن بيمار و يا شبها قبل از استراحت انجام دهيد. اين كار را به چندين بار تكرار كنيد تا مطمئن شويد كه بيمار بهبود نسبي خودش را بازيافته است. مسلماً پس از برنامه ريزي و تمرين مداوم، بيمار شما از ناراحتي خويش سخن به ميان نياورده و اظهار خواهد كرد كه حالش بهبود يافته است. پس از اينكه يقين حاصل كرديد و بيمار نيز اظهار داشت كه خوب شده است، اين روش را دو روز ديگر ادامه دهيد تا اين مقدار انرژي به عنوان ذخيره در بدن بيمار شارژ گردد.

بعد از اينكه در هر مرحله اي درمان خويش را به پايان برديد، شمعها را با ليوان به‌ آرامي خاموش كنيد و به هيچوجه با باد زدن و يا فوت كردن در خاموش ساختن شمع تلاش نكنيد. هر روز شمعهاي جديدي را به كار بگيريد.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید